Vyhody a nevyhody rozvoja priemyslu

Rýchlejší rozvoj priemyselných technológií, skúmanie vhodného výsledku výroby, energie a sily procesov vo vede, ako sú tlač, textil, plasty, chémia, optika a balenie, zvyšuje riziko elektrostatického výboja. Čím intenzívnejší je výrobný proces, tým viac vzniká záťaž, ktorú chcú neutralizovať, aby sa neohrozila bezpečnosť používateľov.

Nekontrolovaný výboj nahromadených elektrostatických nábojov môže spôsobiť vznik vzplanutia zmesi plynu a vzduchu pomocou výslednej pokožky a tiež spôsobiť výbuch. Riešenie tohto problémového modelu zastavili spoločnosti, ktoré v týchto prípadoch používajú okrem iného elektrostatické uzemnenie, čistenie povrchov, neutralizáciu alebo elektrostatické nabíjanie.Elektrostatické uzemnenie je proces uzemnenia, ktorý sa používa na preukázanie úspechu nakladacích cisterien prepravujúcich sypké materiály alebo kvapaliny. Na ich povrchu sa hromadí veľké množstvo elektrostatických nábojov. Pred pripojením k nakládke je potrebné pripojenie k uzemňovaciemu systému cisterny. Toto eliminuje riziko vznietenia. Ďalšími nebezpečnými vecami sú situácia v úspechu potrubí, ventilov, dúchadiel, ktoré sa pri procese výroby sypkých materiálov v dôsledku vibrácií alebo výklenkov môžu od seba odrezať a zapísať riziko zapálenia. Veľké nádoby alebo nádoby naplnené horľavými látkami sa musia uzemniť. Nebezpečenstvo predstavujú aj neuzemnené nádoby, ktoré sa hrajú v procesoch miešania a miešania. Prakticky všetka prevádzka vo výrobnom procese generuje statickú elektrinu, či už ide o vkladanie výrobkov do flexibilných nádob alebo o ručné plnenie sudov alebo plechoviek. Elektrostatické uzemnenie je potrebné, pretože to môže viesť k výbojom medzi personálom a náradím a kontajnermi a v oblasti s rizikom vzniku môže viesť k vznieteniu a výbuchu.