Standard nudzoveho osvetlenia

https://neo-vanes.eu/sk/

Systémy núdzového osvetlenia majú v tomto odvetví veľmi hodnotnú hodnotu. Vo výrobných halách, v ktorých zamestnanci obsluhujú stroje, ktoré sú prístupné pohyblivými časťami, sa pri náhlom nedostatku osvetlenia môžu neustále zmrzačiť a dokonca môže dôjsť k ohrozeniu ich výskytu. V čase výpadku napájania zariadenia prestanú fungovať, ale motory, ktoré sa zrýchľujú na vysoké otáčky, sa zastavia iba o pár minút po prerušení napájania.

Napríklad v moderných strojoch, kde boli zavedené systémy, ktoré automaticky zastavia činnosť pohyblivých častí po odpojení, nie je ich správanie takmer okamžité. Na zabránenie takýmto udalostiam by sa mali používať systémy núdzového osvetlenia. Sú vhodné pre druhý typ, ale úlohou každého z nich je žiť osvetlenie miestností určitý čas po výpadku napájania. Vďaka tomu môžu zamestnanci bezpečne zastaviť stroje av prípade sprievodného požiaru - je ľahké opustiť budovu.

Najobľúbenejším systémom núdzového osvetlenia, ktorý je dobrý nielen v priemysle, ale aj v obytných kluboch, sú špeciálne osvetlenie. Svietidlo núdzového osvetlenia má vstavanú malú batériu, ktorá ukladá elektrinu počas každodennej prevádzky zariadenia. V prípade náhleho výpadku napájania špeciálny elektronický systém prepne napájanie svietidla na batériu. Svetlo zostane svietiť, kým sa kohútik nezapne. Systém svietidla má, nanešťastie, niektoré vlastnosti, ktoré sa týkajú úpravy malých batérií, ktoré vydržia iba niekoľko desiatok a niekedy iba asi tucet minút osvetlenia.

Ďalším systémom, ktorý sa dá kombinovať v tomto sektore, je vytvorenie ďalšej miestnosti, kde sú nainštalované veľké batérie a riadiace systémy. Môžete tiež použiť generátor, vďaka ktorému bude nielen núdzové osvetlenie schopné pracovať mnoho hodín, ale aktivita bude silná aj pre jednotlivé zariadenia, ako sú počítače alebo niektoré stroje.