Registracne pokladnice 1 marca 2015

Každý rok sa v európskych poliach vyskytujú ďalšie dva tisíce výbuchov horľavých látok, prachu a plynov, ktoré umožňujú zničenie strojov, poškodenie nábytku a budov a zriedka stratia dobrý život. Výbuch môže spôsobiť výbušnú atmosféru, ktorá je dôsledkom situácie, keď sa zmes vzduchu, horľavých plynov, pár alebo prachu vytvorí, spracuje a uloží v prítomnosti kyslíka. Najväčšia hrozba výbušnej atmosféry sa zvyčajne vyskytuje v chemických podnikoch, nádržiach, rafinériách, elektrárňach, lakovniach, úpravniach vody a námorných prístavoch aj na letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoľné pravidlo pre zariadenia predávané v Európskej únii a používané na mieste, ktoré je náchylné na výbuch. Od nadobudnutia účinnosti smernice ATEX musia byť všetky zariadenia tohto modelu certifikované podľa ATEX a musia byť podporené príslušným symbolom. V smernici ATEX 94/9 / ES sa od výrobcov vyžaduje, aby dodávali elektrické zariadenia držané v potenciálne výbušnej atmosfére iba s príslušným osvedčením. Na druhej strane majú zamestnanci smernicu ATEX 99/92 / ES, ktorá špecifikuje požiadavky na zlepšenie zdravia a bezpečnosti ľudí, ktorí sa vytvárajú v stredisku vystavenom výbuchu. Samotný princíp smernice ATEX 94/9 / ES sa používa pre zariadenia, ktoré majú svoj zdroj vznietenia, pretože v takom prípade existuje možnosť elektrického výboja, tvorba statickej elektriny a lepšie teploty. Hoci je smernica ATEX aktívnym nariadením, výhody riešenia tohto ustanovenia sa môžu nahradiť:

zaistenie bezpečnosti na pracovisku pre zamestnancov v priemyselných podnikoch,obmedzovanie ekonomických strát v dôsledku možných porúch alebo zastavení výroby,zabezpečenie požadovanej kvality obchodného vybavenia na námestí Európskej únie,koordinácia bezpečnostných a hygienických služieb pre dospelých.