Nebezpecenstvo vybuchu v tesarni

https://art-rovex.eu/sk/

Nebezpečenstvo výbuchu na pozadí práce alebo na iných miestach je záležitosťou, ktorá sa pravdepodobne nepodceňuje. Stavebný zákon vyžaduje v týchto prostrediach množstvo ochrany proti výbuchu a jeho nedodržiavanie bude pravdepodobne príčinou vážnej tragédie. Miesta so špecifickým vystavením možnosti výbuchu sú rôzne priemyselné závody a haly. Všetko, čo je potrebné na to, aby sa dostal do katastrofy: horľavé plyny sa uchovávajú priamo z fliaš s veľkými kapacitami, zdrojmi požiaru, často nedostatočným vetraním. To všetko je pre možnosť výbuchu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia by sa mali prijať v pozadí opísanom vyššie. Mimoriadne významné sú pravidelné audity organizácie a odstraňovania všetkých škvŕn na pravidelnom základe. Ak sa napríklad kefy používajú v elektrickom pohone, bude v nich dobrý iskr, niekoľkokrát dlhší ako pri vhodnej práci. Patrí sem aj podrobná kontrola všetkých fliaš a nádob obsahujúcich horľavé alkoholy a látky. Únikový valec s výbušným plynom by ho mohol veľmi ľahko naplniť, aby explodoval. Hoci plyny musia byť najčastejšie kombinované so vzduchom vo významnej koncentrácii na dosiahnutie výbuchu, nie je vždy dovolené tento problém zľahčovať.

Ďalšou myšlienkou v oblasti bezpečnosti je použitie špeciálnych svietidiel a tiež svetelných spínačov. Každé osvetlenie osvetlenia spôsobí, že iskra v kontakte s bleskom v dôsledku zvýšenej spotreby prúdu lampy v rozhodujúcej časti jej polohy. To platí aj pre žiarovky, ak sú to aj žiarivky. Takáto iskra postačuje na vyvolanie explózie v prítomnosti horľavého plynu. Použitie špeciálnych svietidiel a spínačov odolných voči výbuchu výrazne znižuje toto riziko, ale najdôležitejším problémom je bezpečné skladovanie alkoholu a horľavých a výbušných látok.