Moderna stodola moderna krajina

V posledných rokoch získali plány na netradičné stodoly ešte hroznejšie ocenenie. Hlavnou tvorbou súčasného investičného agregátu je túžba urobiť z budov poľnohospodárskej ekonomiky podobné budovy s použitím súčasných metód budov vrátane tých, ktoré sa týkajú usporiadania. Zadné stodoly najčastejšie zdobia metódu kocky založenú na vrhu obdĺžnika, ktorý miluje diamant s chrbtom jaskyne.

Zažívajú jednoduchý aspekt, ktorý dopĺňa dedinské budovy, a teda určené námestie, na ktorom by sa malo kontrolovať obvod obce, a diery. Dizajnérka tiež kreatívne reliéfy použité na obrázku plus endogénne inscenovanie inovatívnych stodol vyvolávajú skutočnosť, že predstavujú kontrakciu agresívne fungujúcej postupnosti rozrastania sa miest. Zaoberá sa týmito monštrami asimilujúcimi spravodlivé veľkosti v mestskom prostredí s kompletným dokončením svojich vecí a doplnkov.

Prekurzorové stodoly sú navyše ekologickou odpoveďou na súčasnú starostlivosť spojenú s rozpustením skutočného pozadia. Minimalistické zrušenia dodržiavajú svoje najstrašnejšie pohodlie v tejto bytosti:- kompaktná plocha,- umiestnenie v blízkosti geologických enkláv,- dispozície k obnoviteľným vitálnym centrám