Halemba metanovy vybuch

http://sk.healthymode.eu/profolan-holohlava-plesatost/

Ťažba v našej oblasti je najdokonalejšia na celom svete a napriek metánom uhoľným švom je najbezpečnejšia. Bezpečnosť bola dosiahnutá použitím rôznych metód a bezpečnostných opatrení, vďaka ktorým obmedzujeme možnosť vznietenia alebo výbuchu metánu.

Aby sme zabránili explózii metánu, minimalizujeme faktory, ktoré ho poháňajú, ktoré môžeme znížiť zavedením vhodných zariadení. V banských situáciách, t. J. Na hraniciach alebo pri predkoch, musí byť zahrnutý prúd na zásobovanie harvestorov a dopravníkov prepravujúcich korisť. Je to samozrejme spôsobené iskrením poškodených káblov alebo tvorbou elektrického oblúka, ktorý vedie k vznieteniu a výbuchu metánu. Preto sa vo všetkých elektrických zariadeniach používa dodatočná ochrana pred výbuchom. Vďaka takejto ochrane kombinovanej v týchto nástrojoch a zariadeniach ľudí minimalizujeme prienik elektrického potenciálu do metánového prostredia tak, aby v prípade poruchy nedosiahlo tragédiu. Baníci elektrikári, ktorí pôsobia v dolnej časti bane, sú špeciálne vyškolení v oblasti ochrany proti výbuchu a ohňu, aby mohli byť pre seba a rôznych pracovníkov pod zemou v bezpečí pri vykonávaní ďalších činností. Každý podzemný elektrikár musí každých päť rokov počítať s takýmto školením, ktoré sa končí skúškou, vďaka ktorej sa jeho informácie obnovia a zoznámia sa so súčasnými predpismi a opatreniami na dosiahnutie odolnosti proti ohňu a výbuchu.Ochrana pred výbuchom a ohňovzdornosť je dôležitým prvkom na každej bani, vďaka čomu minimalizuje riziko výbuchu metánu.