Gt klientska a fiskalna tlaciaren

Fiskálne tlačiarne Elzab sú zariadenia používané v skladoch. Vidia výnosy z maloobchodného predaja výrobkov. Zaobchádzanie s touto tlačiarňou vedie k dani z príjmu a DPH. Na používanie tejto tlačiarne v súlade so zákonom je potrebný súhlas. Fiskálna tlačiareň nemôže fungovať bez pripojenia k počítaču, táto značka ju odlišuje od pokladnice. Úlohou je tiež registrovať príjmy v počítači a vydávať ich.

https://ecuproduct.com/sk/titanodrol-pevna-podpora-pre-lepsi-stav-a-svaly/

Táto tlačiareň väčšinou používa konektory RS-232 a USB. Tlačiareň nechce prevádzkovať žiadny program so súhlasom. Je otvorená na internetovej stene výrobcu tlačiarne. V súčasnosti modely fiškálnej tlačiarne schválené pre ich vlastnú krajinu používajú ako prvý komunikačný port port RS-232. Naopak, porty USB sú umiestnené tak, aby boli v operačnom systéme jasné ako virtuálne sériové porty. Predajcovia, ktorí používajú fiškálnu tlačiareň, majú tiež za úlohu vypracovať dennú fiškálnu správu. Táto správa je zaregistrovaná v nevymazateľnej fiškálnej pamäti tlačiarne. Fiškálna tlačiareň berie do úvahy úlohu tlače fiškálnych potvrdení pre kupujúcich v supermarkete aj na kontrolných zoznamoch. Kópie roliek sú určené na archiváciu. Po predaji výrobku musí byť potvrdenie doručené zákazníkovi. Kópie fiškálnych zoznamov musí žena zhromažďujúca 5 rokov zhromažďovať. Kópie dokumentov predložených na elektronických stránkach je možné uložiť aj do počítača. Fiskálna tlačiareň nie je vhodná na používanie. Krabica tlačiarne obsahuje informácie, ktoré premýšľajú o tom, ako ukázať žene, kedy ju použiť. Nevýhodou fiškálnych tlačiarní je to, že tlačené účtenky nie sú v dobrom stave, pretože ich vytlačené listy po krátkej dobe vymývajú. V súlade so zákonom ministra financií zo 14. marca 2013 (Zbierka zákonov, položka 363 v histórii registračných pokladníc je potrebné vykonávať technické kontroly fiškálnych zariadení najmenej každé dva roky. Platitelia DPH môžu požiadať o zľavu na daňovej tlačiarni.