Denna sprava fiskalnej tlaciarne

Čo je to zariadenie o finančnej tlačiarni a aký je presný význam tejto inštitúcie? Otvorme sa nad to, aby sme tento predmet trochu pochopili a pochopili.

Všeobecne povedané, finančná tlačiareň je primárne jedlo, ktoré registruje príjmy pochádzajúce z maloobchodného predaja. Táto registrácia sa samozrejme uskutočňuje na účely daňového vyrovnania. Ide o tzv aj o DPH. Aby sa fiškálna tlačiareň mohla používať v zhromaždení na uvedený účel - aj vo veľkej spolupráci s listom zákona - musí byť absolútne homologovaná.

Na rozdiel od fiškálnej meny nemôže finančná tlačiareň fungovať úplne nezávisle. Musí byť pripojený k počítaču. Úlohou tejto inštitúcie je registrácia a tlač výpisov. Treba tiež poznamenať, že fiškálna tlačiareň je súčasťou tímu tzv. Počítačových predajných systémov. Pre tento prípad tu môžeme spomenúť pokladne POS. Musíme sa tiež postarať o to, aby sme mohli použiť ľubovoľný počítačový program, ktorý dokáže ovládať tlačiareň pomocou RS-232 alebo USB pripojenia na registráciu potvrdenia na fiskálnej tlačiarni. Dôležité je, že programy, ktoré čerpajú z fiškálnych tlačiarní, nemusia byť homologované. Komunikačný protokol je zatiaľ úplne verejný. Môžeme zažiť jeho dostupnosť na webových stránkach výrobcov tlačiarní.

Pripomeňme, že každý predajca - aké príjmy boli dokonalejšie ako limitná hodnota, ktorá bola úzkostlivo definovaná NB Ministerstvom financií - je nútený dobre zaregistrovať maloobchodný predaj a konať tak, aby prešiel fiškálnou sumou alebo fiškálnou tlačiarňou.

Fiškálna tlačiareň nepochybne vytlačí špecifické fiškálne príjmy pre mužov. Toto nie je všetko. Pretože na kontrolnom valci tlačí viac z nich (tj príjmy. Sú definované pre archiváciu. Vytlačený doklad by mal byť - a dokonca aj po predaji - odovzdaný zákazníkovi. Zo série by mal kópie napísané na kontrolných valcoch dodržiavať samotný predávajúci. Je to asi presne päť rokov. Zároveň je potrebné pripomenúť skutočnosť, že už niekoľko rokov je preto možné ponechať kópiu vytlačených textov v elektronickej podobe. Krátko po ukončení každého predajného dňa zostane užívateľ na pokladni takzvaný denný výkaz - fiškálny.