Bezpecnostny dokument

Každý podnik, ktorý spĺňa technológie spojené s navrhovaným nebezpečenstvom výbuchu, je nútený používať osvedčenie o ochrane pred výbuchom. Zákon tiež vyžaduje, aby takýto materiál vypracoval zamestnávateľ, napríklad riaditeľ závodu, prezident, majiteľ spoločnosti atď.

Dokument o ochrane pred výbuchom je zrejmý z právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych noriem. Presne definované pravidlá určujú, čo by sa malo v texte objaviť, v akom poradí by sa mali pre informáciu sprístupniť jednotlivé údaje.

Dokument je rozdelený do troch častí.

Prvý z nich predstavuje všetky údaje týkajúce sa nebezpečenstva výbuchu. Výbušné atmosféry v kancelárii sú jasne označené. V závislosti od noriem a sily nebezpečenstiev sa pripravuje klasifikácia priestoru pre výbušné povrchy. V počiatočnej fáze dokumentu o ochrane pred výbuchom sa nachádza aj stručný prehľad ochranných opatrení.

Zvyšná polovica dokumentu obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa názoru na nebezpečenstvo a riziko výbuchu. Boli špecifikované metódy prevencie a sú navrhnuté údaje o ochrane pred ničivými účinkami. Druhá časť tiež špecifikuje technické a organizačné ochranné opatrenia.

Tretia časť dokumentu o ochrane pred výbuchom sa zameriava na znalosti a podporné dokumenty. Existujú protokoly, certifikáty, potvrdenia a technológie. Najčastejšie sa predkladajú vo forme usporiadaného zoznamu alebo výpisu bez prílohy.